Shambi tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm của hãng Now Health Group tại Mỹ